18k Gold Diamond Ring

Description
Diamonds P/Cut GH VVS-VS 14pcs 0.79cts

Diamonds Pear GH VVS-VS 14pcs 0.92cts

Diamonds Marquise GH VVS-VS 42pcs 1.78cts

18k White Gold 11.26gms